Banki w Polsce oferują swoim klientom wiele możliwości w zakresie doboru lokaty bankowej, dopasowanej do indywidualnych potrzeb jednostki. Stosunkowo nową ofertą jest Polisolokata, które z założenia uznawana jest również za ubezpieczenie na życie. Jest to oferta dogodna dla inwestorów ponieważ odpowiednie zapisy prawne pozwalają na uniknięcie słynnego podatku Belki. Według prawa ten typ podatku nie może zostać pobrany od świadczenia ubezpieczeniowego, a za takie uznawana jest Polisolokata. W związku z tym oprocentowanie tego typu lokaty jest wyższe niż w przypadku tradycyjnym, gdzie należy odprowadzać aż 19% podatku, które odliczane są od kapitału zyskowego.


Inwestycja na przyszłość


Polisolokaty zazwyczaj zawierane są przez klientów na okres od pół roku, roku do trzech lat. Bardzo często traktowane są jako bezpieczne lokowanie oszczędności ponieważ nie są one uzależnione od giełdy, warunki umowy określone są raz i są niezmienne przez cały jej okres trwania. Jest to oferta bankowa, która może być inwestycją na przyszłość ze względu na korzyści dla spadkobierców osoby inwestującej. W przypadku zgonu osoby, która założyła lokatę jego spadkobiercy automatycznie otrzymują pieniądze bez dodatkowych formalności jak na przykład postępowanie spadkowe. Jeżeli uposażone do pieniędzy są osoby, z którymi osoba zmarła związana była nieformalnie dodatkowym plusem jest brak opłaty podatkowej od spadku i darowizn. W przypadku podpisywania umowy należy zwrócić uwagę na regulamin, który określa w przypadku śmierci zachowanie banku względem odsetek. Polisolokaty w tym względzie posiadają dwie opcje – wypłatę dotychczas zgromadzonych odsetek lub też ich brak.


Wątpliwości względem polisolokat


Ze względu na niestandardowy charakter tego typu polis budzą one spore wątpliwości,więcej informacji na stronie. Oporem stoi wobec nich również rynek finansowy w kraju. Banki, które pospiesznie wprowadzały tego typu ofertę nieprzemyślanie wycofują się z niej ponieważ jest ona znacznie mniej opłacalna dla placówki bankowej niż pozostałe, standardowe oferty. Te placówki, które pozostają przy ofertach zmieniają natomiast ich warunki. Zmianie ulega głównie oprocentowanie, które ulega obniżeniu, co z kolei jest mniej korzystne dla klientów.