Dotychczasowe zmiany w ustawie antylichwiarskiej zapewniły większe bezpieczeństwo kredytobiorcom. Przy podpisywaniu umów o kredyt gotówkowy, chwilówkę znika praktycznie ryzyko utraty całego majątku dłużnika. Ewolucja projektu antylichwiarskiego postępuje, a Ministerstwo Sprawiedliwości niedawno przedstawiło warunki nowych przepisów.

Do czego doprowadzą nowe przepisy antylichwiarskie?

Głównym założeniem zmian w przepisach dotyczących udzielania pożyczek krótkoterminowych jest wyeliminowanie lichwy. Lichwiarskie zobowiązania to ogromne ryzyko dla całej branży, ponieważ obniżają zaufanie do firm pożyczkowych, ogólnie do jakichkolwiek form zadłużenia. W najnowszym projekcie ustawy antylichwiarskiej określa się karę więzienia za złamanie przepisów i za wykorzystywanie ponadstandardowych kosztów pozaodsetkowych (od trzech miesięcy do nawet pięciu lat za wprowadzanie absurdalnych kosztów, czy nietypowych zapisów, klauzul niedozwolonych). Na razie w umowach o pożyczki gotówkowe wykorzystuje się limity odpowiednio 25% kwoty zobowiązania i 30% na każdy rok udzielania zobowiązania. Z takimi kosztami pozaodsetkowymi można się pogodzić. Nie jest to już tak duże zagrożenie. Potencjalne zmiany w prawie zapewnią konkretną definicję pożyczek lichwiarskich. Na razie kwestia nie jest do końca uregulowana i wywołuje wiele kontrowersji, szczególnie przy nawiązywaniu współpracy z firmami pożyczkowymi. Lichwiarz, który zechce wykorzystać trudną sytuację materialną klienta w celu zwiększania kosztów zobowiązania trafi z dużym prawdopodobieństwem do więzienia lub przygotuje się na ogromne kary pieniężne.

Limity w kosztach pozaodsetkowych

Nowe zasady określają też limit dodatkowych opłat w wysokości 45% kwoty kredytu konsumpcyjnego w skali roku. Chodzi o koszty pozaodsetkowe. Maksymalne odsetki to natomiast 10%. Dzięki takiej strukturze oprocentowania i kosztów pozaodsetkowych w branży wyrówna się konkurencja. Kredytodawcy zaczną rywalizować zasadami obsługi klienta, wdrożeniem dobrych praktyk, dostępnością do pieniędzy, szybkością rozpatrywania wniosku, rabatami lojalnościowymi. Nowe wytyczne zaprezentowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości odnoszą się do funkcjonowania sektora bankowości detalicznej i instytucji pozabankowych, a nawet umów pożyczek udzielanych w ramach kodeksu cywilnego.

Koniec z przejmowaniem nieruchomości za małe, niespłacone długi

Nowa ustawa antylichwiarska wykluczy przejmowanie nieruchomości za drobne pożyczki. Na egzekucji komorniczej ustawodawca chce ustalić limit wynoszący 5% wartości nieruchomości. Dojdzie do tego zakaz przenoszenia własności na kredytodawcę w ramach zabezpieczenia spłaty zobowiązania. To bardzo dobry pomysł, ponieważ przejmowanie całego dorobku rodzinnego to dotychczas największy problem sektora drobnych pożyczek. Aktualizacja ustawy antylichwiarskiej jest potrzeba w celu uregulowania nieścisłości związanych przede wszystkim z definicją pożyczek lichwiarskich.