To nie żadna tajemnica iż kredyt hipoteczny złotowy może zostać przyznany, a także spłacony w złotówkach. Ryzyko jakie tutaj będzie występować dotyczy oczywiście wahań polskiej stopy procentowej międzybankowej. Kolejny typ to kredyt hipoteczny walutowy. Jego rozliczenie jak nazwa wskazuje dotyczyć będzie oczywiście obcej waluty. Należy definiować dwa rodzaje kredytu walutowego. Do jednego z nich należy zaliczać oczywiście rzeczywisty kredyt walutowy. Przyznanie jego oraz spłata wiążę się z walutą obcą. W wielu sytuacjach występować będzie oczywiście denominowany kredyt walutowy jaki może zostać przydzielony w walucie obcej.

Korzystne strony kredytu walutowego w odniesieniu do złotowego to oczywiście nieduże oprocentowanie, a dotyczy ono oczywiście oparcia jako niepolska stopa bankowa. Spłata miesięcznej raty należy definiować niżej jak w złotówkach, zadłużenie ogólnie też może być o wiele mniejsze. Korzyść jaka tutaj może występować dotyczy oczywiście tego iż uda się zyskać po wystąpienia przewalutowania. Wady kredytów walutowych mogą również się pojawiać. Najważniejsza niekorzyść dotyczy tego iż tak właściwie będzie się tutaj pojawiać zależność wielkości raty takiego kredytu w odniesieniu do kursu walutowego wraz ze zmianami. Co do przewalutowania na złotówki to może być ono opłacalne jedynie w sytuacjach wyjątkowych. Bardzo często taka zmiana może być kosztowna. Największa strata będzie dotyczyć spreadu - należy to definiować jako różnica między ceną kupna oraz sprzedaży. Spread należy określać jako ważny element kredyt walutowego, a zapis w umowie nie będzie się pojawiać.

Niewątpliwie minusem w dzisiejszych czasach kredytu walutowego jest fakt iż może być trudno dostępny. Wybierając ten rodzaj zadłużenia najważniejsza rzecz dotyczy oczywiście przedstawienia zdecydowanie większej zdolności kredytowej w odniesieniu do kredytu hipotecznego w polskiej walucie. Większość osób może się decydować na to rozwiązanie ponieważ występować tutaj będzie oczywiście niewielkie oprocentowanie w porównaniu z kredytem mieszkaniowym w walucie polskiej. Kiedy niespodziewanie klienta w końcu będą przerastać możliwości finansowe to będzie mogło nastąpić przewalutowanie zadłużenia. Należy jednak mieć świadomość iż za taką transakcję bank jest w stanie pobrać prowizję. Większość ekspertów najbardziej bezpieczny sposób na zadłużenie dotyczy dokładnie takiej samej waluty w jakiej się zarabia. Ostateczna decyzja winna dotyczyć oczywiście sprawdzenia możliwości tych dwóch kredytów.