Dobra inwestycja może w przyszłości dobrze zaprocentować w postaci zysku. Wiele inwestycji jest jednak dość ryzykownych, a nie każdemu taka opcja odpowiada. Jednym z dobrych rozwiązań jest w takim wypadku lokata na korzystnych warunkach. Lokata bankowa charakteryzuje się minimalnym, wręcz zerowym ryzykiem, a dodatkowo środki wpłacone na lokatę są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który wypłaci je, albo przynajmniej ich większość, gdyby nie mógł zrobić tego bank, który na przykład ogłosił upadłość. jednak sytuacje takie, jak właśnie upadłość banu, choć teoretycznie możliwe, w praktyce są mało prawdopodobne. Żaby jednak lokata była dla nas optymalna i przynosiła możliwie jak największy zysk, trzeba dobrać odpowiednią ofertę. Tych na szczęście nas rynku nie brakuje, ponieważ działa tam wiele banków, a każdy z nich posiada różne opcje lokat.

Czym się kierować?

Przy wyborze lokaty trzeba spojrzeć na różne jej ważne aspekty. Z pewnością na te, które wiążą się z zyskiem, ale nie tylko. Zanik w ogóle zaczniemy wybierać jakąś lokatę, nalepy odpowiedzieć sobie na pytanie: czym dysponujemy i czego oczekujemy od lokaty? To czym dysponujemy, a dokładnie jaką kwotą jest bardzo ważne z tego powodu, że lokaty zazwyczaj mają jakiś minimalny wkład potrzebny, aby założyć daną lokatę. Jeśli nasze środki są niewystarczające, to albo będziemy musieli poczekać, aż uzbieramy więcej, albo też wybrać lokatę z niższym wymaganym wkładem minimalnym. Może też być wkład maksymalny, ale dla przeciętnej osoby indywidualnej chcącej założyć lokatę będzie to raczej kwota trudna do przekroczenia. Kolejna sprawa to czas, na jaki chcemy ulokować pieniądze. Dłuższy czas przekłada się tez na większy zysk, ponieważ pieniądze dłużej pracują na lokacie, ale trzeba tez wiedzieć, że nie można środków z lokaty wypłacić wcześniej niż po jej zakończeniu. W innym wypadku skończy się to utratą większości wypracowanych odsetek. Z tego powodu lokatę długoterminową warto zakładać wtedy, kiedy jest się pewnym, że pieniądze nie będą musiały być przez dłuższy czas wykorzystane na wydatki i będą mogły być inwestowane. W innym, wypadku lepiej wybrać lokatę krótkoterminową, gdyż inwestycja ta zakończy się znacznie prędzej i bez problemu będzie można wypłacić środki wraz z zyskiem. jeśli zaś o zysku mowa, to w następnej kolejności na niego, a dokładnie na to, aby był on jak największy, trzeba zwrócić uwagę. Podstawowym parametrem informującym o tym, jaki ten zysk będzie, jest oprocentowanie lokaty. Ono bowiem wprost przekłada się na wielkość uzyskiwanych odsetek. Jednak wybierając lokatę nie można się kierować tylko nim. Trzeba jeszcze zorientować się, jak wygląda sprawa kapitalizacji odsetek. Kapitalizacja to nic innego, jak doliczanie odsetek do kapitału. jeśli kapitalizacja będzie tylko w końcowym terminie lokaty, to po prostu odsetki zostaną naliczone od wpłaconego kapitału. Jeśli natomiast kapitalizacja będzie częstsza, kilkukrotna w czasie trwania lokaty, to odsetki naliczone w pierwszym okresie rozliczeniowym powiększą sumę kapitału, która następnie będzie brana pod uwagę w naliczaniu kolejnych odsetek itd. Generalnie wysokość podstawy będzie się za każdym razem zwiększać, co da sumarycznie nieco większy zysk. należy też zwrócić uwagę na rodzaj oprocentowania. Jeśli chcemy uchronić się przed spadkiem oprocentowania w wyniku obniżki stóp procentowych, to lepszym wyborem będzie lokata z oprocentowaniem stałym, czyli takim samym przez cały czas jej trwania. Możemy jednak trochę zaryzykować. Jeśli wybierzemy oprocentowanie zmienne, to co prawda ryzykujemy trochę możliwością jego obniżenia, ale tez zyskujemy szansą na jego podwyższenie, o ile stopy procentowe także zostaną podwyższone.