Kredyty gotówkowe a inflacja

przez | 16 kwietnia, 2022

Inflacja to zjawisko utraty wartości przez pieniądz, spory udział w inflacji mają kredyty gotówkowe. Zależność jest prosta, czym więcej kredytów gotówkowych tym większa inflacja. Na ale po kolei jak to wszystko się dzieje?

Zacznijmy od tego że wartość pieniądza zależy głównie od tego ile go się znajduje w gospodarce ponieważ całkowita ilość pieniądza jest wyznacznikiem wartość całej produkcji dóbr i usług. Jeśli ilość dóbr i usług rośnie a ilość pieniądza pozostaje bez zmian to jego wartość wzrasta i zjawisko takie nazywamy deflacją. Ale gdzie w tym wszystkim kredyty gotówkowe? Otóż kredyty gotówkowe są silnie powiązane z działalnością banków, które mogą kreować pieniądza czyli ich udział jest pośredni.

Załóżmy że w gospodarce mamy określoną ilość pieniądza, która doskonale odzwierciedla wartość wszystkich dóbr i usług. Kiedy do gry wchodzą banki ze swoimi lokatami to ściągają z rynku pewną ilość pieniądza a więc wartość tego pozostałego wzrasta. Ale bank skoro ma już pieniądze może udzielać kredytów gotówkowych, a więc może oddawać dla rynku część pieniądza. Jednakże w tym miejscu jest pewien haczyk ponieważ mamy operacje bezgotówkowe. A więc pieniądz zostaje w banku idzie płatność, ktoś kto daje produkt otrzymuje pieniądze na swoje konto i bank może je znowu pożyczyć przez co są one dostarczane na rynek po raz drugi i są to w praktyce te same pieniądze. Tak więc czym więcej kredytów gotówkowych tym lepiej dla rozwoju inflacji.

Na szczęście Państwo a dokładniej Bank Centralny mają odpowiednie narzędzia do regulowania podaży pieniądza. Jednym z takich narzędzie są rezerwy obowiązkowe, czy ilość pieniądza jaką Banki nie mogą pożyczać. Czyli na przykład jeśli Bank centralny ustanowi wartość rezerw obowiązkowych na poziomie dziesięciu procent to będzie oznaczać że jeśli bank otrzyma lokatę to dziesięć procent będzie musiał zostawić w sejfie a na kredyty będzie mógł przeznaczyć dziewięćdziesiąt procent sumy. Drugim bardzo ważnym narzędziem regulacyjnym są stopy procentowe dzięki którym Bank centralny może regulować wysokość oprocentowania kredytów. Oprocentowanie kredytów nie może przekraczać trzykrotności stóp procentowych dlatego większość kredytów gotówkowych jest obecnie oprocentowana na poziomie w okolicy dziesięciu procent. Oczywiście banki nadrabiają sobie tę wartość w postaci wysokich prowizji. Warto przy tej okazji wspomnieć że obecnie stopy procentowe są na bardzo niskim poziomie co sprzyja rozwojowi inflacji, co w rzeczywistości widać. Oczywiście same banki komercyjne także mogą regulować ilość kredytów jakie rozdają poprzez wyostrzanie warunków selekcji kredytobiorców. Warto tutaj także zwrócić uwagę na powiązania polityki inflacyjnej i kryzysów gospodarczych. Dla Państwa to oczywiście czym wyższa inflacja tym lepiej ponieważ wpływy z podatków nieustannie rosną a dług publiczny traci na wartości dlatego można dostrzec że państwo będzie dążyło do jak najniższych stóp procentowych co działa stymulująco na gospodarkę ponieważ czym niższe stopy procentowe i niższe oprocentowania kredytów to inwestorzy będą ich więcej brali oraz konsumenci będą brali więcej kredytów gotówkowych co bezpośrednio przełoży się na popyt i konsumpcję.

Zobacz także:  Co wpływa na zdolność kredytową?

Podsumowując warunki na jakich możemy otrzymać kredyt gotówkowy są dość silnie związane z polityką Państwa ponieważ ich ilość znacznie wpływa na kreację pieniądza a co za tym idzie na inflację. Kredyty gotówkowe są pośrednio powiązane z rozwojem Produktu Krajowego Brutto oraz ogólnym stanem koniunktury.