Konto młodzieżowe i jego zalety

przez | 12 maja, 2022

Konto młodzieżowe to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy zakładany dla osoby małoletniej, która ukończyła trzynasty rok a nie osiągnęła osiemnastego roku życia. Warunkiem otwarcia takiego konta jest zgoda rodzica lub innego przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy. Konta młodzieżowe służą do dysponowania zgromadzonymi na nich środkami pieniężnymi i umożliwiają dokonywanie wpłat i wypłat, dokonywaniu przelewów, korzystania z kart bankomatowych oraz z usług bankowości elektronicznej. Posiadanie takiego konta daje przede wszystkim dziecku poczucie niezależności, bezpieczeństwa i swobody. Niezależność to głównie możność decydowania o dokonywanych transakcjach na koncie oraz sama możliwość samodzielnego założenia konta. Bezpieczeństwo nie tylko dzieci ale i rodziców, dziecko nie musi nosić pieniędzy przy sobie narażając się na kradzież ponieważ może korzystać z kart płatniczych w sklepach no i swoboda czyli wypłaty w bankomacie, możliwość doładowywania kart telefonicznych czy choćby możliwość wyboru wzoru karty płatniczej. Wszystkie te korzyści sprawiają, że młodzi ludzie oswajają się z rzeczywistością, w której dominuje obrót bezgotówkowy. Wszystkim wygodnie jest płacić w sklepach kartą płatniczą niż martwić się czy wypłaciliśmy dostateczną ilość gotówki. Konto bankowe to dla młodego człowieka też próba oszczędności, gromadzenia pieniędzy, nauka racjonalnego nimi dysponowania, tak aby w przyszłości stać się odpowiedzialnym człowiekiem. Warto też wspomnieć tutaj, że w większości banków nie pobiera się opłat za prowadzenie tego typu rachunku, konto to jest też zwolnione z opłat dotyczących wydawania kart bankomatowych ale nie jest również oprocentowane. Istotną informacją dla rodziców, jest też fakt, że do kont młodzieżowych nie są udzielane salda debetowe ani karty kredytowe, nie ma więc możliwości niekontrolowanego zadłużenia się młodocianego czy choćby pobrania gotówki większej niż dostępna na koncie. Poza tym banki obecnie o wszystkich dokonywanych operacjach informują smsem.